Oudejaars bitteruur

Gezel­lig het oude jaar afs­luiten met je vrien­den aan de bar. Wij rege­len de oliebollen!