Kerst klaverjassen

Het alti­jd gezel­lige, jaar­lijkse ker­stklaver­jas­to­er­nooi! Er is geen plek meer beschik­baar maar je kunt je nog op de reserveli­jst lat­en zetten. Informeer aan de bar.