Bier, zweet en tranen

Na het suc­ces van vorig jaar organ­is­eren we natu­urlijk ook dit jaar weer een nieuwe edi­tie van: “Bier zweet en tra­nen”!  Enkhuiz­ers eigen ode aan de enige echte Andre Hazes!
3 zangers wis­se­len van kroeg zodat jij gewoon aan je eigen vertrouwde bar kan bli­jven hangen!