30 jaar café Bok

recep­tie 30 jaar Café Bok — Het wapen van Urk

het is alweer 30 jaar dat de famile Bok in Het wapen van Urk — Café Bok zit. dit vin­den wij een mooie
gele­gen­heid om het glas te hef­fen. we zouden het leuk vin­den als u daar bij zou zijn vanaf 16:30.

tevens pre­sen­teren wij met trots onze nieuwe jenevers:
Jonge Bok, Ouwe Bok en Buiswater.